Publicaties

Er zijn verschillende publicaties verschenen over het project de Doorbraak. Deze kunt u in de rechter balk vinden. Eventuele bijlagen van documenten zijn op te vragen via: communicatie@vechtstromen.nl

Overige informatie is te vinden in de vorm van nieuwsbrieven, meetnetrapportages en de column ‘stand van zaken'.

Het is ook mogelijk het beheerplan en recreatieplan van De Doorbraak te downloaden in de rechterbalk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar communicatie@vechtstromen.nl . U ontvangt deze dan per post of per e-mail. Oudere nieuwsbrieven over de Doorbraak kunt u ook via dat e-mail adres opvragen.

Wat te doen bij calamiteiten?

Neemt u bij een calamiteit onmiddellijk contact met ons op. Via telefoonnummer 088 2203232 is het waterschap 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Melding minder spoedeisend?

Is uw melding minder spoedeisend, neemt u dan tijdens kantooruren telefonisch contact op via telefoonnummer 088 2203333 of vul een contactformulier in.

Paarden