Nieuwe Twentse beek De Doorbraak nationaal in het zonnetje!

De Doorbraak is vandaag tijdens het Nationaal Deltacongres 2016 in het zonnetje gezet door deltacommissaris Wim Kuijken. De nieuwe 13 kilometer lange Twentse beek heeft het afgelopen jaar de meeste indruk gemaakt op de deltacommissaris bij zijn bezoeken aan alle projecten die in het kader van het Nederlandse Deltaprogramma worden uitgevoerd.

Het Deltacongres

Iedere eerste donderdag van november vindt het Nationaal Deltacongres plaats. Het wordt elk jaar door de deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, en allen die in het bijzonder zijn betrokken bij het Deltaprogramma, met elkaar te verbinden. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen; Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultuur Planbureau; Peter Veld onder wiens leiding de evaluatie van de Deltawet is uitgevoerd; en stedenbouwkundige Riek Bakker.  Tijdens dit congres kunnen de mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden die aan het Deltaprogramma werken de onderlinge banden aanhalen en kennis met elkaar delen. Kijk voor meer informatie op: https://www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres

De Doorbraak

De Doorbraak is een nieuwe beek met maar liefst een lengte van 13 kilometer in Twente. Een omvangrijk project met gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en recreatie.  Kijk voor meer informatie op: http://www.dedoorbraak.info


Uitreiking prijs Deltacongres

Foto: Martijn Beekman

foto podium Deltaprogramma Ruben Jorksveld.

Foto: Ruben Jorksveld

Projectleider Henk Lansink projectleider De Doorbraak neemt de prijs in ontvangst

Projectleider Henk Lansink projectleider De Doorbraak neemt de prijs in ontvangst.