Betrokken partijen

Initiatiefnemers zijn de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen.

Bijdragen aan het project leveren bovendien:

doorbraak