Waarom
Zelf kijken
Grondwaterstand
Waar

De Doorbraak voor Twente

In 2016 moet hij klaar zijn; de 13 kilometer lange beek De Doorbraak. De aanleg van de beek is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug.